Amdanaf I

Rwy’n ymgeisydd lleol ac yn fam sy’n gweithio. Rwy’n hoffi helpu pobl; digwyddiadau cymunedol ac rwy’n trysori ein hamgylchedd naturiol bendigedig. Siapiodd fy mhrofiadau bywyd o anawsterau ariannol, cael cartref, delio a cholled, magu teulu, gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ( fel post ddynes yn fwyaf diweddar), byw a gweithio dramor, helpu pobl yn fy nghymuned fi i fod eisiau ymladd dros degwch a chydraddoldeb. Mae gan bawb yr hawl i'r cychwyn gorau mewn bywyd, gwasanaethau hygyrch, cartref fforddiadwy, cyflog a chyflyrau teg, yr hawl i fyw mewn amgylchedd diogel, glan gydag addysg sy’n rhoi cyfle teg a chydradd i bawb, a gwasanaeth iechyd sydd byth yn gwrthod meddygaeth, beth bynnag eich amgylchiadau.